Recept från våra regioner

Andra sökmöjligheter »

Regioner i Europa

Regioner med full medlemsstatus

Lilla Bjers

VISBY, Sweden

+46 (0)498 26 48 28 eller +46 (0)703 6
garden@lillabjers.se
lillabjers.se

Restauranger & Värdshus  Gårdsbutik & Försäljning  Produktion & Processing
  google maps

Regional Matkultur är ett nätverk med medlemsregioner över hela Europa. Det gemensamma målet är att utveckla våra regioner genom regional mat och kulinariska traditioner. Ökad användning och produktion av regionala livsmedel utvecklar småskalig verksamhet. Allt detta gäller turism, miljö, sysselsättning och hälsa. I korta ordalag - ett gott liv för många människor!

På denna webbsida hittar du restauranger, producenter, förädlare och gårdsbutiker från varje region. Företagsmedlemmar i nätverket ser till att produkterna har sitt ursprung från regionen. Kulinariska traditioner och färdigheter är något att vara stolt över.

Inspireras av de läckra recepten skapade av medlemmar från hela Europa. Välkommen och njut av vår mat!

Webproduction 2003-2015 Jonas Lindqvist, IT-Syd